kompetens,teknik ochhållbarhet

ViförebyggerOchavhjälpervattenskador,福克斯·米尔乔布尔岛,我byggnads samtliga faser。

LäsMer
一直在你身边。 徽标

Välkommen直到多边形

PolygonFörebyggerOchavhjälpervattenskador,fukt-ochmiljöproblemi byggnader。MedRikstäckandeNärvaroFinnsvipåplatsnärdubehöveross som mest!

Vi Erbjudertjänsterinom fukt-,vatten-,och brandskador,konsulttjänsterinom skadeutredning,fuktsakkunnigtjänster,utbildning,miljouldning,miljour,tillfälligKlimatkontroll,sankontroll,san san ochlläckkkkksoukouknn。

在FleraÅrHar Vi Konsekvent Investerat I下,Teknik Och utrustning。därföranvändervi de mest kostnadseffektiva torkmetoderna,hållerenhögkvaliteti allavårauppdrag och kan fokusera pow kan fokuserapåttokatheTalkostnadendenadendendendendenfördig som kund somkund。strävanäralltidatthjälpadig dighelhetslösningaroch att minimeramiljöpåverkan。

BehöverDuHjälp?BeställDirekt Nedan

läggdin orderhär

Våra队BehöverFörstärkning!

VISökerNyaMedarbetarepåfleraOrter。
VälkommenMed DinAnsökan。

SeLedigaTjänsterHär>>

vihjälperDig I Byggnadens samtliga Faser

förstudie

FuktsäkerhetsarbetetBörjarHär。vid nyproduktion och ombyggnationtillförvi kunskap om fukt。Minska风险förOförutseddaHändelser!

Projektering

vid nyproduktion och ombyggnationupprättaskravhandlingar。MetodikFörFuktsäkerhettas fram,och utmaningar hanteras。

Entreprenad

En byggherre ochentreprenörstyr byggprojektet enligtgällandelagar och regleringar。EN专家InomfuktsäkerhetOchfuktskadorkrävs。visäkerställeroch bevakar。

förvaltning

Bevara och utveckla fastighetensvärde。发明föreomfattandeändringar。InnanDåliginomhusmiljö,HögaRadonhalterEller Skadlig Fukt Rapporteras。

铆钉

AvfallFrånMiljöfarligaämnenOmgärdasav lagar och regler。visäkerställerRättHantering。viutförentreprenadkontroll i byggnader som ska tas ner。

纽约特

Välj多边形!

图标
24小时

vi vet at en snabb,相关响应ärviktigförat se tht att skadan och kostnaderna blirsåSmåsmåsomåsomåsom莫尔·洛格特polygon har 24h jour sju dagar i veckanföratt kunnahjälpadignärolyckanärframme。环Oss Direkt!

图标
60ÅRSERFARENHET

iÖver60ÅRHARVIFRAMGångsriktFörhindratOch Kontrollerat Effekterna av vatten,fukt ochMiljöproblemgenom ant Investera ivesteraimännniskor,Kunskap och teknik。det Har Resulterat IIndustandandeLösningarFörVåraKunder。dra nytta avvårerfarenhet。

图标
Globalt Skydd

MED ETTGLOBALTNätverkPå6000特别师och verksamhet i 16länderFörsäkrarvi vi dig dig dig om at vi vi vi vi vi vi vi thowle of your your your sidenärduänbehöveross。VI Arbetar Effektivtförtdu skakunnaÅtergå直到din ordinarie verksamhetsånartsommöjligt。

图标
专家

Med Spetskompetens Och LedandeTeknikFörebyggerOchLöserviVi vaTenskador,Fukt-OchMiljöproblemi alla byggnader。våraerfarna tekniker och skickliga konsulterbedömerskadan och rekommenderar den mesteffektivaÅtgärden。

prenumererapåvårtnyhetsbrev

钉!

OJ,NågontingGick Fel ...

OJ,NågontingGick Fel ...

Genom att prenumererapåvårtnyhetsbrevsåfårduom polygon。

Kontakta Oss Dygnet Runt

Baidu